Czy wiara w Boga pomaga radzić sobie w czasie epidemii?

Wiara, która oparta jest na osobistej relacji z Bogiem ma zupełnie inną wartość psychologiczną niż wiara sprowadzona do religijności i wypełniania „obowiązków”. Jeśli jestem w relacji z Bogiem, to oznacza, że mogę z Nim dzielić się tym, co przeżywam i prosić o Jego wparcie. Mam zaufanie, że moim życiem kieruje …