Terapia online

Osoby, które nie mają możliwości odbycia psychoterapii w swoim miejscu zamieszkania – mogą skorzystać z konsultacji lub terapii online.